Godisno Sobranie 2019

Preuzmite fajlove

01.03.2019.


Trgot. Malop. Grupa 2018 Skenirani Revidir. Finans. Izvestai

Trgot. Malop. 2018 - Skenirani Revidir. Finans. Izvestai

Promena na statut na drushtvoto

Predlog za vnatreshna revizija

Predlog za sorabotka vo gradeznishtvo

Predlog za revizorska kukja

Predlog za konsolidirana godishna smetka

Predlog za godishna smetka

Predlog za godishen izveshtaj

Predlog za godishen izveshtaj na grupata

Predlog za finansiski izveshtai od revozor

Predlog za dobivka-zaguba

Predlog za rabota na chlenovi na odbor

Predlog odluka za promena na sedishte na drushtvoto

Predlog izveshtaj za rabota na odbor na direktori

Predlog za zatvaranje na podruznica

Predlog za zalozuvanje-hipoteka

Predlog za zadolzuvanje na drushtvoto

Predlog za imenuvnje chlen na odbor

Povik za sobranie 2019

Obrasci za polnomoshnici

Izveshtaj od odbor na direktori

Akcii na AD Trgotekstil Maloprodazba.docx