Вонредно собрание 2020


10.08.2020.


Повик за Вонредно собрание 2020

Предлог -одлука за задолжување

Предлог -одлука за авалирање на меници